Professional sparring og effektiv service

Vi administrerer et større antal ejerforeninger. Vi har igennem mange års arbejde opnået solid erfaring med alle aspekter af ejendomsadministration. Vi tilbyder totaladministration, hvor alle opgaver i relation til den daglige og løbende forvaltning og administration udføres, men vi tilbyder også at tilpasse administrationsaftalen til jeres specifikke ønsker og behov. I kan med andre ord selv være med til at sikre, at I modtager præcis de ydelser, I har brug for. Hverken mere eller mindre. Hvis jeres behov ændrer sig, justerer vi administrationsaftalen.

Administrationsmæssige opgaver består i følgende:

 • Opkrævning af fællesudgifter samt andre ydelser via PBS
 • Ejerskifte, kontakt til berigtigende advokat, ejere mv.
 • Mæglerforespørgsler
 • Optimering af sikkerhed jf. vedtægterne
 • Indkaldelse til generalforsamlinger
 • Deltagelse i regnskabsmøde samt generalforsamling
 • Forbrugsregnskaber
 • Økonomistyring, herunder betaling/bogføring/likviditetsstyring og budgetter
 • Kvartalsbalancer, bankafstemninger, lønudbetalinger
 • Revisor herunder årsafstemning
 • Rykkerprocedure, påkrav, sager til inkasso
 • Kontakt med myndighederne m.fl.
 • Fælleslån oprettelse/opkrævning/indfrielse mv.
 • Behandling af forsikringssager - kontakt til ejendommens forsikringsselskab/mægler
 • Kontakt med foreningens bestyrelse og ejendommens beboere samt behandling af diverse opgaver