Lejeret

Vi har mange års erfaring som rådgiver i sager om lejelovgivningen, og vi har ført mange lejeretlige sager ved alle retlige instanser.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Koncipering af kontrakter.
  • Dokumentation af overtagelsessituation.
  • Vedligeholdelses- og fraflytningssager.
  • Reguleringsvarslinger, udarbejdelse af forbrugs-, drifts-, vand- og varmeregnskaber.
  • Kontrol af forhold til markedslejeniveau, bevisundersøgelser, varsling og gennemførelse af domstolsprøvelse, herunder syn og skøn.
  • Afståelse og fremleje koncipering, begæring, kontrol.
  • Nævns- og retssagsbehandling, herunder voldgiftsbehandling af erhvervslejeretlige sager.