Carl H. Petersen

Carl H. Petersen

Advokat, Møderet for højestreret, indehaver

Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1985.

Uddannet hos advokat Erik Rasmussen.

Advokatbeskikkelse i 1988.

Etableret egen advokatvirksomhed i 1990.

Møderet for Landsret i 1990.

Møderet for Højesteret i 1996.

Indian Institute of Management – Calcutta 2004.
Top management program om ledelse og internationalisering af virksomhed.

Uddannet voldgiftsdommer i 2006. 

Lægdommer ved Boligretten i Roskilde og København – udpeget af Ejendomsforeningen Danmark.

Telefon

33 30 79 96

Email

chp@carlh.dk

Mobil

20 45 33 93

Sekretær

Mette Jensen

Medlem af
 • Det Danske Advokatsamfund
 • Københavns Advokatforening
 • Dansk Selskab for Boligret
 • Repræsentantskabet i Ejendomsforeningen Danmark
Tillidshverv

Carl H. Petersen har bestridt følgende tillidsposter:

 • Bestyrelsesmedlem i Provinzial Telvis Forsikring
 • Bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet Plansikring A/S – senere Provinzial Forsikring A/S
 • Bestyrelsesformand i Nordisk Assurance Formidling
 • Bestyrelsesmedlem i Ai Forsikring
 • Bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Hundige Storcenter
 • Bestyrelsesmedlem i Scankort A/S
 • Bestyrelsesformand i Quentin A/S
 • Bestyrelsesformand i Flexima A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape III A
 • Bestyrelsesformand i JK Erhvervsejendomme A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Kongelig Dansk Yachtklub
 • Bestyrelsesmedlem i Administrator Jens Krøiers Fond
Arbejdsområder

Carl H. Petersen har bl.a. gennemført sager indenfor følgende områder:

 

Selskabsret og finansiel virksomhed: 

 • Overdragelse af forsikringsbestanden fra et gensidigt selskab til et aktieselskab. Efterfølgende omdannelse af det gensidige selskab til en fond.
 • Overdragelse af flere forsikringsselskaber. I forbindelse hermed har Carl H. Petersen udarbejdet fuldstændig due diligence.
 • Overdragelse af forsikringsportefølje mellem forsikringsselskaber.

 

Forpagtningsaftaler vedrørende havne:

Carl H. Petersen har rådgivet i forbindelse med etablering af flere fiskeri- og lystbådehavne. I denne forbindelse har Carl H. Petersen forhandlet og udarbejdet forpagtningsaftaler, brugeraftaler og driftsgrundlag.

 

Erhvervslejeret:

Carl H. Petersen har bl.a. gennemført sager vedrørende:

 • Tilsidesættelse af klausul i erhvervslejekontrakt, der hindrede regulering af leje til markedslejen efter bestemmelserne i aftalelovens § 36, jf. erhvervslejelovens § 7 - afgørelsen var til fordel for udlejer og parterne var væsentlige og professionelle aktører i det danske erhvervslejemarked.
 • Regulering af leje i et erhvervslejemål med henvisning til reglerne om markedsleje i erhvervslejelovens § 13, idet reguleringen udgjorde 8 mio. kr. pr. år.
 • Opnåelse af erstatning til udlejer i en sag, hvor lejer annullerede en indgået lejekontrakt før lejemålet var tiltrådt. Lejer blev dømt til at betale leje i den uopsigelighedsperiode, lejer i henhold til kontrakten havde påtaget sig.

 

Vedtægter for ejerforeninger og andelsboligforeninger samt grundejerforeninger:

Carl H. Petersen har medvirket til udarbejdelse af vedtægter for ejerforeninger, grundejerforeninger og andelsboligforeninger. Herudover har Carl H. Petersen bistået i forbindelse med vedtægtsændringer, herunder kontrol af, at enkeltmedlemmers velerhvervede rettigheder ikke krænkes.

 

Overdragelse af fast ejendom:

Carl H. Petersen har berigtiget overdragelse af betydelige erhvervsejendomme. Carl H. Petersen har i denne forbindelse bl.a. bistået med udarbejdelse af due diligence på ejendomme, servitut- og matrikulære situationer, lejeretlige forhold samt bistået ved forhandling af overdragelsesaftaler og endelig berigtigelse af overdragelsen.

 

Dirigenthverv:

Carl H. Petersen deltager hvert år som dirigent for generalforsamlinger i foreninger, AMBA’er og selskaber. Carl H. Petersen deltager som dirigent i ca. 25 generalforsamlinger pr. år.