Selskabsret

Vi rådgiver både små og store virksomheder om selskabsretlige forhold fra stiftelse af selskabet til fusion eller likvidation – og alt derimellem.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Stiftelse, udarbejdelse af stiftelsesoverenskomst med vedtægt, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesmødereferater, overenskomster mellem ejerkredsens medlemmer.
  • Fusion eller spaltning, kapitalforhøjelse/udvidelse, kapitalnedsættelse, likvidation.
  • Dirigentbistand ved generalforsamlinger.
  • Bestyrelsesarbejde, tilrettelæggelse af rapporteringssystem, udarbejdelse af forretningsordener for bestyrelse og direktion. Udarbejdelse af prokura og fuldmagtsdokumenter samt registrering af samme. Etablering af kompetence, delegations- og referenceplaner.