Inkasso

Vi hjælper med effektivt at inddrive dine udeståender. Vi sikrer en hurtig og målrettet behandling af dine inkassosager, hvilket mindsker risikoen for tab.

Vi vurderer debitors betalingsevne og på den baggrund vælges den bedste inddrivelsesproces. Vi har i processen altid fokus på at bevare kundeforholdet efter inddrivelsen er afsluttet, og vi får ofte debitor til at indgå-og overholde en betalingsaftale.

I de tilfælde hvor det ikke lykkes at inddrive fordringen, hjælper vi med en vurdering af, hvorvidt sagen bør overgives til retlig inkasso. Hvis en debitor er uenig i et krav, håndterer vi tvisten for dig.