Proces

Vi har omfattende erfaring med retssager på alle niveauer samt ad hoc voldgift og institutionel voldgift. Vi har møderet for alle retsinstanser, og advokat Carl H. Petersen har certifikat som voldgiftsdommer. Vi er boligretsdommere i København, Roskilde og Holbæk.

Vi assisterer både på det indledende stadie med at vurdere, om sagen egner sig til at blive ført ved retten. Hvis det er tilfældet, rådgiver vi om den bedste strategi, og vi forbereder og procederer sagen. Vi tager hensyn til både juridiske og kommercielle interesser, og vi sørger altid for en effektiv sags- og omkostningsstyring.