Firmaet

Juridisk rådgivning og ejendomsadministration i øjenhøjde

De senere år er de regler og love, der regulerer vores samfund blevet mere og mere omfattende og komplicerede. Det betyder, at de kan være vanskelige at tolke, men også at det kan være svært at være opdateret inden for den seneste lovgivning. Derfor er det en god ide at benytte en advokat som kan forholde sig til de juridiske detaljer fra alle sagens vinkler, så du undgår overraskelser.

I Advokatfirmaet Carl H. Petersen er vi forpligtigede til som advokater at være på forkant med udviklingen - men for så vidt også at være orienteret om fortiden, der danner præcedens for gældende retspraksis. Derfor lægger vi stor vægt på specialisering, etik og ansvar samt kvalitet – og det kommer dig som klient til gode. Når du benytter os som advokater, kan du være sikker på, at vi, inden vi påtager os sagen, nøje har gennemgået detaljerne, således at du som klient på forhånd har et klart billede af sagens mulige og sandsynlige udfald.

Vi har møderet for Højesteret, så vi kan føre din sag gennem hele retssystemet, uden at du skal skifte advokat undervejs.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog. Vi bor centralt i København, og vi taler jura så alle forstår det.

Advokatfirmaet Carl H. Petersen har klientbankkonto i  Sydbank A/S og Danske Bank A/S. Se om indskydergarantiordningen i forretningsbetingelser på denne hjemmeside. Alle advokater i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordningen, tegnet hos forsikringsselskabet Codan A/S.

Ansvarsforsikringen dækker al virksomhed udøvet af advokatfirmaet Carl H. Petersen.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Firmaet er stiftet den 1. december 1990 og ejes af advokat Carl H. Petersen.

Vi er beskikket af justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Mød et advokatfirma hvor juraen kommer i anden række…

Først sætter vi os ind i dig, din forretning og sagens kerne.

Så belyser vi sagen juridisk og rådgiver dig om dine muligheder.

Læs mere